İstanbul’un Fethinde Kullanılan Yürürkuleler

Hüseyin DAĞTEKİN

Öz


İlk ve Ortaçağlarda savunması yüksek yerlere yapılan saldırılarda kullanılan en etkili silah ve alet sınıfına giren yürür kulelere, aynı zamanda savaş/muharebe kulesi de denilmektedir. II. Mehmed’in bir gecede yaptırdığı ve İstanbul’u kuşatması sırasında kullandığı bu kuleler, Avrupalı yazarların da övgüsünü almıştır. Çalışmada, kısa süre içerisinde yapılarak İstanbul’un fethinde etkin bir biçimde kullanılan dönemin etkili silahlarından olan bu kulelerin, savaşlardaki etkinliği, türleri ve savaş stratejilerindeki yeri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Yürürkuleler; Savaş Kulesi; İstanbul Kuşatması; İstanbul’un Fethi; II. Mehmed; Osmanlı Savaş Teknolojisi; Kuşatma Silahları

Tam Metin:

PDF