Herder: Şahsiyeti ve Eserleri

M. Şükrü AKKAYA

Öz


1744 yılında Doğu Almanya’da dünyaya gelen Herder, Tarih Felsefesi’nin kurucularından sayılmaktadır. Hayatının bir döneminde Goethe ile tanışarak Alman Edebiyatı’ndan etkilenmiştir. Eserlerinde, Leibniz, Spinoza, Shaftesbury felsefelerinden de izler görülür.

Anahtar Sözcükler


Herder; Alman Edebiyatı; Goethe; Tarih Felsefesi

Tam Metin:

PDF