Alaca Höyük Müzesi'ndeki İnsan İskeletleri Üzerine Bir Not

Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK

Öz


Makalede, Alacahöyük Müzesinde korunan beş insan kalıntısı üzerinde durmaktadır. Özellikle bu kalıntılar arasında bazı kayıp parçaları bulunan iki kafatası bu raporda tekrar çalışılmıştır.  Bakır Çağı’na ait numarasız kafatası ilk kez bu çalışmada ele alınmıştır.

 

 


Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Alaca Höyük Müzesi; İnsan İskeletleri