Bugünkü İsveç Şiiri

Yohannes EDFELT, Leman YOLAÇ (Çev.)

Öz


18. yüzyıl Fransız Edebiyatı’nın ortaya attığı fikirler, İsveç şiirini etkilemiştir. Altın çağını 19. yüzyılda Tegner, Geijer, Atterbom gibi şairlerle yaşayan İşveç şiiri, 20. yüzyılda lirik şiirler üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmada, Batı şiiri ve Amerikan şiirlerinin bugünkü İsveç şiirleri üzerindeki etkisi örneklerle açıklanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İsveç Şiiri; Lirik Şiir; Amerikan Edebiyatı; Amerikan Şiiri

Tam Metin:

PDF