Kuzeybatı Anadolu’nun Tarihöncesi Hakkında Yeni Gözlemler

İ. Kılıç KÖKTEN

Öz


Kuzeybatı Anadolu’da tarih öncesi döneme ait yaşayışa ilişkin yapılan araştırmalar ışığında, Kastamonu bölgesinde Orta Paleolitik döneme ait bir alet bulunmuştur. Makalede, bu bulgular ışığında coğrafi olarak tarih öncesi insanların Karadeniz’in diğer kıyılarına ulaşmış olduklarının kanıtı olup olamayacağı konusu tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Prehistorya; Kuzeybatı Anadolu; Orta Paleolitik Dönem; Karadeniz Bölgesi; Arkeoloji; Tarih Öncesi Çağlar

Tam Metin:

PDF