Yunan Ortodoks Patriği Cyrillos Loukaris’in Hollanda Cumhuriyeti ile İlişkisi

Mustafa GÜLEÇ

Öz


Osmanlı İmparatorluğu topraklarında İstanbul Rum Ortodoks Patriği olarak görev yapmış Cyrillos Loukaris, 17. Yüzyılın başında İstanbul’a gönderilen ilk Hollanda Büyükelçisi Cornelis Haga üzerinden, o dönemde Protestan kimliğini yapılandırma sürecinde olan Hollanda Cumhuriyeti ile yakın bir etkileşim içine girmiştir. Bu çalışma, Patrik Loukaris ve Büyükelçi Haga arasındaki iletişimi, birincil tarihsel kaynaktan yani Haga’nın İstanbul’a vardığı ilk günden itibaren tuttuğu günlükten yararlanarak, dinsel ve toplumsal dönüşüm hareketlerine uzun vadede etkide bulunabilecek dönemin dinsel çatışmalarının siyasi ve diplomatik sorunlarla olan bağlantısını çözümlemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu kaynaklar ışığında, Patriğin ve ona bağlı Ortodoks cemaatin, 17. Yüzyılın ilk yarısında, Katolik-Protestan güç ve nüfuz çekişmesinin merkezinde yer aldığını gözlemliyoruz

Anahtar Sözcükler


Cyrillos Loukaris; Rum Ortodoks Patriği; Osmanlı İmparatorluğu; Hollanda Büyükelçisi Cornelis Haga; Hollanda Cumhuriyeti; Protestan; Katolik; Dinsel ve Toplumsal Reform Hareketleri