Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları

Emin BİLGİÇ

Öz


Kültepe’de yapılan kazılarda bulunan tabletler ile ilgili daha önce yapılan çeşitli çalışmalar, Anadolu halkının evlilik hukuku ile ilgili konularda yeni bilgiler sağlamıştır. Bu tabletler ve içerdiği bilgiler Anadolu tarihini ilgilendiren konulara hakkında önemli bilgiler taşımaktadır. Çalışmada, Hititlerde evlilik hukuku konusu incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Anadolu Tarihi; Anadolu Uygarlıkları; Evlilik Hukuku; Kültepe; Hititler