Harp Arabası Hakkında

Kemal BALKAN

Öz


Her uygarlığın savaş arabası yapım şekli ve tekniği vardır. Mezopotamya’da bilinen en eski araba şekilleri, parmaksız ve kurs biçimindeki arabalardır. Çalışmada, Mezopotamya'da kullanılmış olan savaş arabaları hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Mezopotamya Uygarlıkları; Savaş Arabaları; Parmaksız Savaş Arabaları; Kurs Biçimli Savaş Arabaları

Tam Metin:

PDF