Karaçay’ca Birkaç Metin

Saadet ÇAĞATAY

Öz


Çalışmada, Karaçayca’nın özellikleri ve gramer yapısı anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Karaçay; Karaçayca Metinler; Karaçayca

Tam Metin:

PDF