Çin Yazısıyla Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi

L. LIGETI, H. EREN (Çev.)

Öz


Dil tarihi konuları, yalnız dil tarihi yöntemleri ile aydınlatılabilir. Bu bakımdan barbar dillerine ait Çin kayıtlarının tespit edilebilmesi için; Çin dili tarihini, Barbar dilleri tarihini göz önünde tutmak gerekir. Çalışmada, Çin'de tarihçiliğin başlangıcından bugüne kadar Çin kaynaklarında "barbarlar"ın tarihine, âdetlerine, dillerine ait birçok önemli kayıt incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Çin Tarihi; Çin Uygarlığı; Barbarlar; Barbar Glossaları

Tam Metin:

PDF