Fonemlerin Özellikleri Üzerine Bir Deneme

Necip ÜÇOK

Öz


Her kelime, içerisinde bir kavram veya kavram çekirdeği saklayan kalıptan ibarettir. Bu kalıpları inceleyen bilim dalına “İmlemebilim” adı verilir. Bu bilimin temel kolu olan fonemler, çeşitli türde olabilirler. Çalışmada, fonemler ile ilgili, örneklerle desteklenen açıklamalar yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Dilbilim; İmlemebilim; Fonemler; Vokaller; Konson

Tam Metin:

PDF