“Araba Sevdası” Kuruluşu Hakkında bir Deneme

Güzin DİNO

Öz


Recaizade Mahmud Ekrem’in eseri olan "Araba Sevdası" romanının içeriği, genel olarak yedi olay üzerine kuruludur. Roman isminde romanın özünü anlatan aldatıcı  bir ifade vardır. Yazıldığı dönemin olaylarına değinmesiyle realist bir özellik kazanan roman, okunma isteğini artırmakta ve merak uyandırmaktadır. Çalışmada, söz konusu romanın içerik ve yapısal özelliklerine ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Türk Edebiyatı; Roman; Recaizade Mahmud Ekrem; Araba Sevdası

Tam Metin:

PDF