M. Annaeus Senega'dan Düşünceler: Faydasız Bilgi

Samim SİNANOĞLU

Öz


Birçok kötülük, birçok zarar, bilgisizlikten doğar. Bu, her devirde böyle olduğu gibi, yaşadığımız çağda da böyledir. "Faydasız bilgi" sözü ilk bakışta bir paradoks gibi görünmekte ise de, birçok hususta bilginin faydasız olduğu sözünde küçümsenemeyecek bir gerçeklik payı vardır. Hattâ, kötüye kullanılırsa, bilginin çok zararlı olabileceği kolayca gösterilebilir. Çünkü bilgi, hayatta mürşit değil, iyi veya kötü hedeflere doğru yürümek isteyen insanların elinde bir araçtan ibarettir. Bu "faydasız bilgi", Roma dünyasının nâdir yetiştirdiği filozoflardan Annaeus Seneca'nın bugün de üzerinde durulması gereken bir düşüncesidir.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Bilgi; Annaeus Seneca; Faydasız Bilgi

Tam Metin:

PDF