Euripides Troialı Kadınlar'ın Prolog'unun Eksegetik ve Kritik Şerhi

Suat SİNANOĞLU

Öz


Çalışmada, filologların üzerinde ısrarla durdukları ve övdükleri “Troialı Kadınlar”ın ciddi olarak incelenmediğinden söz edilerek, Euripides’in “Troialı Kadınlar”ının prolog'unun eksegetik ve kritik şerhi yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Euripides; Troialı Kadınlar; Kritik Şerh; Eksegetik Şerh

Tam Metin:

PDF