Unutulmuşluğun Karanlığında Bir Şair: Ârif Dündâr Ataker

Ersin ÖZARSLAN

Öz


Bu yazıda edebiyat tarihlerinde adı geçmeyen ama millî edebiyat hareketi içinde cılız da olsa belli bir sesin sahibi olabilen şairlerden Ârif Dündâr tanıtılmış ve dergi sayfalarında kalan şiirlerinin metni verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Ârif Dündâr, Edebî Şahsiyet; Edebiyat Tarihi; Hal Tercümesi; Derleme; Metin Tespiti

Tam Metin:

PDF