Bozulus Hakkında

Faruk DEMİRTAŞ

Öz


16. yüzyıl kaynaklarına göre Yörük ve Türkmen adlarıyla anılan Anadolu'daki Türk aşiretleri çeşitli uluslar (iller)'a ayrılmışlardır ve kendi aşiret teşkilatlarının yönetsel, askeri ve dini kurumlarının olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, yukarıda adı geçen aşiretlerden biri olan Bozulus’un isminin kökeni, komşu aşiret ve devletlerle olan siyasi ilişkileri, yaşayış tarzları, ekonomik ve sosyal yaşantıları, dönem hakkında bilgi veren kaynaklarla desteklenerek açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türkmen Aşiretleri; Eski Türk Tarihi; Bozuluslar; Türk Göçebe Hayatı; Türkmenler; Yörükler; Akkoyunlular; Bayındır Boyu

Tam Metin:

PDF