Fuzuli'nin Muamma Risalesi

Kemal EDİB

Öz


Büyük Türk şairi Fuzûli ile günümüz şairleri arasında karşılaştırma yapılabilmenin tek yolu, eserlerinin güvenilir metinlerine ulaşılarak, şiirleri ve metinleri tek tek incelenerek, devrinin ve bölgesinin şartları da göz önünde bulundurularak, harmanlamaktan geçmektedir. Bu çalışmada, bahsedilen etkenler bağlamında, Fuzûli’nin Farsça "Mu’ammâ Risâlesi"nin ülkemizde bulunan tek nüshası incelenmiş, Fuzûli’nin eserlerine getirilen farklı bakış açılarına, Fuzûli araştırmalarıyla ünlü olan (Azeri) Hamid Araslı’dan Türkçe muammalara/bilinmeyenlere yer verilmiş, özgün metin de çalışmada yer almıştır.

Anahtar Sözcükler


Divan Edebiyatı; Fuzuli; Muamma Risalesi

Tam Metin:

PDF