Memleketimizde İkiz Doğumu Çoğunluğu Üzerinde İlk Deneme

Seniha TUNAKAN

Öz


Ülkemizde ikiz doğumu üzerine istatistik yapılmamıştır. Bu konuda yapılan ilk deneme, Ankara Doğumevi'nde doğum defterlerinden çıkarılan üç yıllık istatistiğin sonucudur. Bu, ikiz doğumlarının ülkemizde tahminlerden fazla olduğunu göstermiştir. 1952-53-54 yıllarında Ankara Doğumevi'nde 17219 tek doğum, 236'sı ikiz, 5'i üçüz olmak üzere 17460 doğum olmuş, 17706 çocuk dünyaya gelmiştir. Bu hesaba göre Ankara Doğumevi'nde ortalama 5820 doğum olmakta, ikizler ve üçüzler dahil 5902 çocuk dünyaya gelmektedir. Bu istatistiğe göre, yılda ortalama 5740 tek doğum, 78-79 ikiz doğumu, 1-2 üçüz doğumu olmaktadır. İkiz doğum oranları yıllara göre şöyledir: 1952'de %1,10, 1953'te %1,89, 1954'te %1,09 oranında ikiz doğmuştur. Genel olarak üç yılın ortalama oranı, %1,35'dir. Bu da ortalama 75 kişiden iki kişinin bir ikiz çifti olacağını ifade etmektedir. Üçüz doğumlar ise her 3492 doğumda 1 olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; İkizler; İkiz Doğumlar; Ankara; Ankara Doğumevi'nde İkiz Doğumlar

Tam Metin:

PDF