Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları

Enise YENER

Öz


Kıyafetlerimiz devir, bölge ve iklim şartlarına göre birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Bu farkların şüphesiz tarihî, sosyal, ekonomik nedenlerle, hatta millî geleneklerle de ilgisi vardır. Ulusal tarihimizin en büyük eksiği, sosyal hayata ve özellikle farklı dönemlerdeki kıyafetlere dair çok az bilgi sahibi olunmasıdır. Bu yüzden Türklerin en eski zamanlardan bugüne kadar giydikleri elbise ve kıyafetleri hakkında tam ve doğru bilgi veren ciddî eserlere de erişim kısıtlıdır. Kadın kıyafetleri, erkeklere oranla her devirde ve her yerde daha fazla olmuştur. Kadınlarımızın yakın zamana kadar giydikleri ve bazı yerlerde hâlâ giymekte olduğu elbiselerin genel olarak bazı ortak özellikleri olmasına rağmen, giyim şekilleri devirlere, bölgelere ve iklim şartlarına göre bazı özellikler gösterir. Genellikle Türk kadın giyimini, entariler, şalvar ve içlikler, etek ve ceketten oluşan takımlar olmak üzere üç grup altında toplamak mümkündür. Çalışmada, 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki kadın giysileri ve özellikle Ankara kadın kıyafetleri ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Halkbilim; Folklor; Türk Folkloru; Türk Kadın Kıyafetleri, Ankara Kadın Kıyafetleri, Türk Kültürü

Tam Metin:

PDF