Bugünün İptidaîlerinde “Mutilasyon” (Sakatlama) Pratiği ve Mahiyeti Hakkında

Nermin ERDENTUĞ

Öz


Etnografik olaylar, ergolojik (maddi), sosyolojik ve animolojik (ruhî veya mânevi) olabilir. Bugün yeryüzünün birçok kavim ve kabileleri, bazı inançlarla ve sağlıkla ilgili olarak ve hatta süslenme amacıyla vücutlarının bazı kısımlarını sakatlamaktadırlar. Sakatlanmanın çeşitleri, deri üzerine yapılan sakatlanmalar, ayak deformasyonu, parmak sakatlanması, baş deformasyonu, trepanasyon, cinsi sakatlanmalar ve diş sakatlanmalarıdır. Bu çalışmada, Ergolojik, yani maddi olaylardan “Sakatlama”lar (Mutilation) konusu ön plana çıkarılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Etnoloji; Sakatlanma; Deri Sakatlanmaları; Ayak Deformasyonu; Parmak Sakatlanması; Baş Deformasyonu; Trepanasyon; Diş Sakatlanmaları

Tam Metin:

PDF