M.S. IV-V. Yüzyıllarda Çin’in Kuzeyinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri

Muhaddere N. ÖZERDİM

Öz


Türk kavimleri hakkında birçok eserler yazılmıştır. En eski Türk devleti olarak kabul ettiğimiz Hsiung-nu’lar ve sonraki devirlerde başka adlar altındaki Türk kavimleri ve bunların tarih sahnesindeki önemli rolleri bilinmektedir. Ancak bu Türk kavimlerinin, edebiyat bakımından ne gibi ürünler vermiş olduğu üzerinde çalışılmamış ve bir eser ortaya konmamıştır. Eldeki mevcut kaynaklar az ve bilgi bakımından yeterli değildir. Çalışmada, Çin kaynaklarından elde edilebilen az sayıda şiirden eski Türklerin ruh dünyalarının karakteristik özellikleri anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türkler; Türk Kavimleri; Çin; Hsiung-nu’lar; Türk Edebiyatı; Eski Türk Şiiri

Tam Metin:

PDF