Alman Dilindeki Muhteva İktibasları Üzerine Araştırmalar

Yaşar ÖNEN

Öz


Diller, ayrı köklerden gelmiş olsalar bile, birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri sonucunda, aralarında bir yakınlık, bir beraberlik meydana gelebilir. İşte bu yakınlık ve beraberliğe, "kültürel dil akrabalığı" denilmektedir. Bir dilin tarihî gelişmesinde, özellikle başka dillerle akrabalık kurmasında tek tek kelimelerden çok, dilin yapısı ile ilgili, onun manevi zenginliğini sağlayan ve Almanca'da "Inneres Lehngut" veya "Lehnprägung" ile ifade edilen, Türkçe'de ise şimdilik “muhteva iktibasları” olarak adlandırılabilecek konudur. Muhteva iktibasları, maddî kültürde de mevcut olmakla beraber, özellikle diller arasında manevi alanda yapılan alışverişlerde kendini gösterir. Çalışmada, bütün dillerde mevcut olan muhteva iktibaslarının Almanca'da ele alınış biçimi incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Dil Akrabalığı; Almanca; İçerik Alıntıları; Dil Kökenleri

Tam Metin:

PDF