Mezopotamya‘da Bulunan Silindir Mühürlerin Profilaktik İşlevleri ve Yazıtlarının Anlamı

Mebrure TOSUN

Öz


Bu çalışmada, Mezopotamya'da bulunan silindir mühürlerin profilaktik işlevleri ve yazıtlarının anlamı incelenmiştir. Öncelikle, Filoloji ve Arkeoloji disiplinlerinin bir arada çalışmasının önemine vurgu yapılmıştır. Bu, bir arada çalışmanın kültürel-tarihi değerlendirmelerde ve özellikle Mezopotamya bölgesinin değerlendirilmesinde gerekli olduğu açıklanmıştır. Sümeroloji ve Akad çalışmalarında Mezopotamya‘da bulunan silindir mühürlere ilişkin tespitler yapıldığına değinilmiştir. Ardından, mühürlerin işlevleri irdelenmiş ve sonuçta, tanrı görsellerinin tanımlanmasında mühür yazıtlarının ne derece önemli olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Profilaktik; Mezopotamya; Silindir Mühür; Mühür Yazıtı