Modern Amerikan Tiyatrosunda Gelenek ve Başkaldırı

Robert Hamilton BALL

Öz


Bu çalışma, sanatta gelenek ve başkaldırı kavramlarını, Amerikan Tiyatrosu'nun evreleri bağlamında örneklendirerek açıklamaktadır. Buna göre, 18 ve 19. yüzyıl Amerikan Tiyatrosu, çoğunlukla gelenekçi nitelikte olup, başkaldırı ancak içerik seviyesinde kalmaktadır. 20. yüzyılda ise gelenekten yalnızca içeriksel anlamda ayrılan eserler görülmeye devam etmekle beraber, içeriğin yanında biçimsel anlamda da başkaldırı niteliği taşıyan eserler yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu makalede, bu ikinci türde verilen eserler Dışavurumculuk ve Teatral Tiyatro akımları başlıkları altında incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Tiyatro; Modern Amerikan Tiyatrosu; Teatral Tiyatro; Dışavurumculuk