Kavram İncelemeleri IV: Hakikat Kavramı Üzerine I

Nusret HIZIR

Öz


Bilgi teorisinin en önemli kavramlarından biri, hakikat kavramıdır. Terimlerimizde, Hakikat’e, bu terimden oluşturulmuş bir karşılık getirilememiştir. Çalışmada, hakikat kavramı üzerine tespitler yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Hakikat; Bilgi Teorisi; Konstitüsyon Teorisi; Algı; Gerçek

Tam Metin:

PDF