Fırat Nehrinin Rejimi Üzerine Bir Deneme

Talip YÜCEL

Öz


Çalışmada, mevsimlerin Fırat Nehri’nin rejimi üzerine etkileri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Fırat Nehri; Akarsu Rejimleri; Akarsu Havzası

Tam Metin:

PDF