Cumhuriyetin Kuruluş Dönemi Açısından Antropoloji ve Irkçılık Tartışmaları Hakkında Görüşler

Ahmet Kerim GÜLTEKİN

Öz


Son yıllarda, Türkiye’de “Antropoloji” ve “Irk - Irkçılık” kavramları üzerinden sürdürülen çeşitli tartışmalar dikkati çekmektedir. Kamuoyunda çoğunlukla “Irk Bilimi” olarak tanınan (ve tanıtılan) Antropolojinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin inşası süreçleri bağlamında ve güncel bazı tartışmalar ışığında, siyasi bir eğilim olarak ırkçılıkla ilişkileri değerlendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Irk; Irkçılık

Tam Metin:

PDF