Dion Khrysostomos’un XI. ve XII. Nutku Üzerine Notlar

Hakkı CALP

Öz


Çalışmada, Dion Khrysostomos’un felsefi görüşlerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Dion Khrysostomos; Felsefi Görüşler