Habeş El Hasib’in “El Dimişki” Adıyle Maruf Zici’nin Mukaddimesi

Aydın SAYILI

Öz


Makalede, Habeş El Hasib’in “El Dimişki” adıyla Maruf Zici’nin Mukaddimesi incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Habeş El Hasib; Astronomi; Ahmed İbn Abdullah; Gezegenler; Yıldızlar; Bilim Tarihi