"Hsi-Yü" Olarak Çin Türkistanı’nın Tarihî Sınırlanması ve Tarihî Önemi

Muhaddere N. ÖZERDİM

Öz


Çin Türkistanı, tarihî, coğrafî durumu dolayısıyla oldukça karışık bir manzara göstermektedir. Çin Türkistanı çeşitli medeniyetlerin bir toplanma bölgesi olmuş ve buraya, uzak Batı’nın maddi ve mânevi ürünleri geldiği gibi, buradan da birçok kültür ve medeniyet unsurları dünyanın her tarafına dağılmıştır. Çalışmada, Çin Türkistanı’nın dünya kültür ve medeniyet tarihindeki yeri ve önemi açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Çin Türkistanı; Hsi-Yü; Türk Kültürü; Çin Kültürü

Tam Metin:

PDF