Türkiye'nin Coğrafî Taksimatında Yapılması İcabeden Bazı Tashihler

Cevat R. GÜRSOY

Öz


Türkiye’nin coğrafî bölge ve yöreleri henüz tam olarak belirlenmiş değildir. 1941 bölümlemesi, bu konuda ulaşılmış en son noktadır. Ülkmizin coğrafî bölümlemesinin mükemmel bir hale getirilmesi için yerel çalışmaları çoğaltmak gerekmektedir. Bugünkü coğrafyanın, daha doğrusu ülkeler coğrafyasının esas görevi, yeryüzünün farklı coğrafî birliklerini belirleyip, sınırlarını çizmektir. Çalışmada, Türkiye’nin söz konusu coğrafi bölümlemesi ve bu bölgelerin sınırlarının belirlenmesine ilişkin görüş ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Türkiye Coğrafyası; Coğrafi Bölümleme; Coğrafi Bölge