Eski Ortaasya Kabileleri Hakkında Araştırmalar I. Yüe-Çi’ler

Bahaeddin ÖGEL

Öz


Çalışmada, Yüe-çi’lerin Büyük Hun Devleti tarafından mağlup edilişleri, Isığ göl civarına göçmeleri ve yerleşmeleri, Batı Türkistan’a gidişleri, Baktriyan’da yerleşmeleri ve bunlarla ilgili sorunlardan bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Yüe-çiler; Büyük Hun Devleti; Kuşanlar; Eski Türk Tarihi; Türkistan

Tam Metin:

PDF