Elma Dağının Küçükyozgat - Karacahasan Memeli Hayvan Fosil Yatakları Hakkında Yeni Notlar

Oğuz EROL

Öz


Çalışmada, Küçükyozgat civarında yeni fosilli serilerin bulunup bulunmadığı araştırılmış ve fosilli seriler üzerinde daha ayrıntılı tetkikler hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya: Fiziki Coğrafya; Küçükyozgat-Karacahasan; Fosil Yatakları