Genç Hegel'de Eğitim Düşüncesi

Gottfried von HAUSMANN, Nusret HIZIR (Çev.)

Öz


Hegel’den önce ve sonra gelen hiçbir düşünür, tarihin gidişini, Hegel gibi muazzam bir mantık yapısı içinde değerlendirememiştir. Thaulow ve Ehler, Hegel pedagojisini tasvir etmeyi denemiş, ancak başarılı olamamışlardır. Bugün yeni yazarlar, Hegel’in eğitim üzerine düşüncelerini kavrayabilmişlerdir. Pedagoji, Hegel’in yaşamında paradoks bir rol oynar gibi görünmektedir. Liseden ayrılırken, eğitimin, devletin refahı üzerinde büyük etkisi olduğu üzerinde durmakta, daha sonraları, eğitimin, insanın insan olmasındaki büyük önemine işaret etmekte ve çok yönlülüğünden bahsetmektedir. Onun felsefe yaşamı içinde, bilgi ile eğitim arasında yakın ve karşılıklı bir ilişki vardır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Hegel; Eğitim