Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Kuruluşu II: V. Sultan Mahmud’un Ölümü ve Oğlu Mesud’un Tahta Geçmesiyle Değişen Şartlar ve Selçuklular

Mehmet Altay KÖYMEN

Öz


Makalede, konu; Gazneliler Devleti'nin İç ve Dış Siyaseti, Bunda Selçukluların Yeri, Gazneliler Devleti’nin, Ali Tekin İle Selçuklulara Karşı Harekete Geçmesi, Hârezm'de İstiklâl Hareketi ve Selçukluların Dahil Bulunduğu Üçlü İttifak, Müttefiklerden Ali Tekin'in Ölümü İle Husule Gelen Yeni Şartlar ve Selçuklular, Hârezmşah Harun'un Ölümü İle Husule Gelen Şartlar ve Selçuklular, Devlet Kurma Yolunda Selçuklular, Gazneliler Devleti’nin Bir İç Siyaset Meselesi Olarak Selçuklular, Tuğrul ve Çağrı Beylerin Horasan'a Geçmeleri, Yeni Hâdiseler ve Alınan Tedbîrler, Gaznelîlerin Selçuklular Üzerine Yürümeleri ve Selçukluların İkinci Zaferi, Mağlûbiyetin Gazneliler Üzerindeki Tesirleri, Zaferin Selçuklular Bakımından Tesirleri ve Nişâbur'un İlk İşgali başlıkları altında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Büyük Selçuklu İmparatorluğu; Gazneliler Devleti; Sultan Mahmud; Sultan Mesud

Tam Metin:

PDF