Lamartine ve Türkiye - 1. Bölüm

Lamia KERMAN

Öz


Edebiyatta egzotizm kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte doğu, şair ve yazarlar için ilgi odağı haline gelir. XIX. yüzyıl Fransız edebiyatının büyük şairlerinden Lamartine de yıllarca uzak ülkeleri görerek, dünyaya bakışını yenilemeyi, böylece imgeleminin sınırlarını genişletmeyi ister. Amerika’ya ve sonrasında Doğu’ya yolculuk yapan Chateaubriand’ın izinden giden Lamartine, kendisine büyük bir esin kaynağı olan, sonrasında "Doğu’ya Yolculuk" adlı anlatısında aktaracağı Doğu yolculuğu için, eşi ve kızı ile birlikte 10 Temmuz 1832’te Marsilya’dan gemiyle yola çıkar ve Türkiye deneyimlerini Batılı okurlara aktarır. Bu makalede Lamartine’in Türkiye'ye ve özellikle İstanbul’a dair aktardığı coğrafi ve tarihsel betimlemeler ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Lamartine; Türkiye; İstanbul; Coğrafya; Tarih