Ars Amatoria 1’in Heroides 16 Üzerindeki Etkisi: Ovidius’un Öğütlerini Dinleyen Paris

Serap GÜR KALAYCIOĞULLARI

Öz


Ars Amatoria (Aşk Sanatı) adlı yapıtında, kendisini aşk hocası (praeceptor amoris) olarak tanıtan Publius Ovidius Naso, Romalı genç erkeklere ve kadınlara aşkta başarılı olmanın yollarını gösterir: Ozan, yapıtının ilk kitabında erkeklere kadınları nasıl kazanacaklarını, ikinci kitabında onları nasıl ellerinde tutacaklarını öğretir, üçüncü kitabında ise kadınlara aşkta başarılı olmaları için öğütler verir. Ars Amatoria ile ozanın mitolojik aşk mektuplarından oluşan Heroides adlı yapıtındaki “mektup çiftleri” arasındaki ilişki, bu iki yapıtın birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu düşündürmektedir: Ovidius, Heroides-mektup çiftlerinde, mitolojik öykülerden seçtiği kahramanları, Ars Amatoria’da verdiği öğütlere uygun davranan âşıklar olarak sunar. Bu çalışmada, bu düşünceyi desteklemek amacıyla, öncelikle ozanın Paris ile Helene’nin öyküsünü Ars Amatoria’da ve Heroides’te nasıl ele aldığına kısaca değinilecek, ardından Ars Amatoria’nın birinci kitabında erkeklere verilen öğütlerin, Heroides 16’da, Paris’in Helene’yi kendisiyle kaçmaya ikna etmek için yazdığı mektupta nasıl uygulandığı incelenecektir.

Anahtar Sözcükler


Ovidius; Latin Aşk Elegeia’sı; Ars Amatoria; Praeceptor Amoris; Heroides; Epistula; Paris; Helene

Tam Metin:

PDF