Çandarlı’da Bulunan Arkaik Heykel

Muhsin YENİM

Öz


Çandarlı’nın Tuzla ya da Terazi beldesinde kanal açılırken, diğer arkeolojik kalıntılar arasında Bergama Arkeolojik Müzesi’ne giriş tarihi 3 Şubat 1959 olan bir insan heykeline rastlanır. Bölgenin arkaik heykelcilik açısından önemli yerleşimlerinden Pitane Antik Kenti’nde bulunan, Bergama Müzesi’nin en eski heykelcilik yapıtı olan bu heykelin kırıkları en yeni yöntemlerle onarıldıktan sonra dış etkenlere karşı korunmaya alınmalıdır. Beldede yapılan kazılar ve sondaj çalışmalarında arkeolojik değeri olan başka yapıtların keşfedilme olasılığı nedeniyle, öncelikle bölgede yeni yapıların inşası yasaklanmalıdır. Bu çalışmada söz konusu heykelin ana maddesine, dönemine, boyutlarına ve betimlemesine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Arkaik Heykelcilik; Pitane Antik Kenti; Bergama Müzesi; Çandarlı