Aydın İlinin Dalama Bucağına Bağlı Şahnalı Köyü Civarında Bulunmuş Olan Kistoforlar

Saadet ONAT

Öz


Çalışmada, Aydın İli'nin Dalama Bucağı'na bağlı Şahnalı Köyü civarındaki kistoforların ön ve arka yüzlerindeki sembollerin anlamlarına ve fiziksel özelliklerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Ege Uygarlıkları; Bergama Krallığı; Şahnalı Köyü; Efes; Kistofor

Tam Metin:

PDF