Türkçede –acak/-ecek Gelecek Zaman (Futurum) Ekinin Yapısı Üzerine

Zeynep KORKMAZ

Öz


Makalede, Eski Anadolu Türkçesinden bu yana, gelecek zaman ekinin değişen yapısı ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türk Dili; Eski Anadolu Türkçesi; Türkçe Gramer; Gelecek Zaman Ekleri; Çekimli Fiil; Çekim Ekleri

Tam Metin:

PDF