Ankara Arkeoloji Müzesi’nde Sinop’tan Gelme Kırmızı Figürlü Bir Grek Vazosu

Nemika SAYIN

Öz


Antik çağlarda, Yunanistan’da imal edilip çeşitli sebeplerle dünyanın birçok yerine yayılmış, pek çok sanat eserlerine Anadolu’da da rastlamak mümkündür. Önemli bir Yunan Kolonisi olan Sinop'ta Kibrit Fabrikası inşaatı temel kazılarından ve 1951-1953 yıllarında Türk Tarih Kurumu tarafından yaptırılan kazılarda çıkan eserlerin birçokları bu türdendir. Çalışmanın konusunu oluşturan vazo, M.Ö.IV. yüzyıla ait Kırmızı Figür tekniğinde bir Attika eseridir. Çok iyi korunmuş olması bakımından da ayrıca önemlidir. 1926 yılında Kibrit Fabrikası inşaatında bulunan bu eser, bugün Ankara Arkeoloji Müzesi Tasnif Salonu’nda korunmaktadır. Envanter numarası 18296, Yüksekliği 0,11 m., ağız çapı 0,03 m., karın çapı 0,105 m.dir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Kırmızı Figür Tekniği; Vazo; Attika Eser; Ankara Arkeoloji Müzesi; Sinop

Tam Metin:

PDF