Edebiyatta Şiir. Stefan Georges

Melahat ÖZGÜ

Öz


Makalede, Stefan Georges'in şiirleri içerik ve biçim açısından incelenmiş ve sanat anlayışına da değinilmiştir. Şekillendirenin ve hâkimiyetin hayranı olarak, şekillendirdiği koşullar, örnek olarak seçilen şiirlerle açıklanmış; edebiyatın neler sağladığı, “Birinci Kitabından” alınan bir şiir örneği ile açıklanmış ve edebiyat olgusu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Stefan Georges; Şiir; Edebiyat