Asur Sanatının Başlangıcı ve Kapadokya Kolonileriyle ile İlişkisi

Terry HAASS

Öz


İki yıl boyunca Paris’in, Londra’nın, Berlin’in, İstanbul’un müzelerinde yapılan araştırmalar ile Kültepe ve Karahöyük’te yapılan kazılardan elde edilen veriler doğrultusunda, Asur öncesi ve Hitit öncesi dönemin sanat biçimlerinin gelişimi incelenerek, geometrik ve organik sınıflandırması yapılmıştır. Asur ve Hitit sanatının başlangıcı incelendiğinde, Kuzey Mezopotamya ve yukarı Anadolu Platosu arasında coğrafi, sosyal ve aynı zamanda sanatsal bir benzerlik görülür. Eski Asur sanatı dilek, adak amaçlı; eski Hitit sanatı ise dekor amaçlı ortaya çıksa da, ikisinde de pişmiş toprak şekilleri, yeni bir kabartma yöntemi olarak görülür.

Anahtar Sözcükler


Asur Sanatı; Asurlar; Hititler; Anadolu Medeniyetleri