Memleketimizde İkiz Doğumları Üzerinde İkinci Araştırma

Seniha TUNAKAN

Öz


Çalışmada, kalıtımın biyolojik temellerini araştırmada kullanılan yöntem, zengin ikiz materyaline dayandığından, bir ülkede ikiz doğumların çoğunluğunu tespit etmenin yararlarına değinilmiş ve ülkemizdeki ikiz doğum oranları tablolarla verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Kalıtım; İkiz Doğumlar; Tek ve Çift Yumurta İkizleri; Biyoloji

Tam Metin:

PDF