Mihalıççık Dağlarının Jeomorfolojisi ve Araziden Faydalanma

Oğuz EROL

Öz


Makalenin konusu olan Mihalıççık Dağları, Eskişehir kuzeyinden doğuya doğru uzanan Sündiken Dağları’nın, Mihalıççık çevresine rastlayan doğu ucunu oluşturur. Makalede, bölgenin morfolojisini ana hatları ile belirtebilmek amacıyla, gözlemler, Yunusemre - Mihalıççık - Killik şosesini takip ederek anlatılmış; Mihalıççık Dağları’nı aşacakların her zaman ve kolaylıkla takip edebilecekleri güney-kuzey yönünde bir kesit verilmiş; Porsuk'tan Sakarya'ya doğru uzanan bu kesitten doğuya veya batıya doğru ayrılmak suretiyle dağın bütünü anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Fiziki Coğrafya; Jeomorfoloji; Mihalıççık Vadisi; Fay Hatları; Toprak Özellikleri; Mihalıççık Dağları

Tam Metin:

PDF