Vecihi ve Eseri

Ziya AKKAYA

Öz


Çalışmada, Hasan Vecihî Efendi'nin hayatı, kısaca yaşadığı devrin özelliği ve Dîvân ve Tarihinin nüshaları ve tarihinin diğer kaynak ve eserlerle karşılaştırması yapılarak, eserin içeriği ve değeri belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Vecihi; Biyografi; Türk Edebiyatı

Tam Metin:

PDF