Yahya İbn-i 'Adî'nin Varlıklar Hakkındaki Makalesi

Mübahat TÜRKER

Öz


Makalede, Yahya ibn-i Adi’nin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça yazmalar kısmı 1458 numarada bulunan varoluş ile ilgili "Makâla fi'l-Mavcüdât" adlı eseri irdelenmiş ve varoluşa yönelik bazı felsefi kavramlar örneklenerek açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Yahya İbn-i Adî; Varlıklar; Makâla fi'l-Mavcüdât

Tam Metin:

PDF