İnsanlarda Normal Beden Vasıflarından Bazılarının Kalıtım Şekline ve Bunların Ferdî ve Irkî Değerlerine Genel Bir Bakış

Seniha TUNAKAN

Öz


XX. yüzyıldan beri canlı organizmalarının insan ırkları arasındaki benzerliklerinin temeli araştırılmaktadır. Araştırmalarda, kromozomların biyolojik/fiziksel akrabalıktaki önemi, kan grupları/kan faktörleri, parmak izlerinin kalıtımı, omurga şekli kalıtımı, mongol plisi, saç şekli, saç rengi, göz rengi, deri rengi, burun şekli, dudaklar, kulak, kafa şekli gibi kalıtım şekillerinin özellikleri ele alınmıştır. Bu makalede, insanlarda rastlanan yukarıda sözü edilen bazı vücut ölçülerinin kalıtım olarak aktarılması, örnekler üzerinde yapılan araştırmalara dayalı olarak bireysel ve genetik açılardan değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Kalıtım; İnsan Irkları; Biyoloji; Antropoloji; Antropometri

Tam Metin:

PDF