Ankara Süt İstihlakine Coğrafi Bir Bakış

Mecdi EMİROĞLU

Öz


Makalede, Ankara ve çevresindeki yerleşim yerlerinden elde edilen süt ve bazı süt ürünlerinin istatistiki verileri, süt üreten yerler, süt üretim oranları, üretimin yıllara göre dağılımı, üretimin düşme nedenleri gibi bilgilerle desteklenerek açıklanmış, süt üretiminin nasıl artırılması gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Süt Üretimi; Süt Fabrikaları; İç Anadolu Bölgesi Süt Üretimi

Tam Metin:

PDF