Bitik Vazosu

Tahsin ÖZGÜÇ

Öz


Makalede, 1942 yılında Ankara yakınlarında bir höyükte bulunan “Bitik Vazosu”nun tarihi ve özellikleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Anadolu; Ankara; Bitik Vazosu

Tam Metin:

PDF